home    works     expos     projects     downloads     blog     cv     b&p     contact

 

 

baukjepas4minimini                           baukje spaltro   B & P - bits and pieces

 

Bits and Pieces  

Besides images, I've been fascinated by fragments of text. I get moved by the brevity and poetic wisdom of it. Here are some quotes, short reflections, wisdom in memo style.

 

06.04.2018

The fluor underlayer boycots your intentions, you have to follow your intuition. And let the inside shine on the canvas. InsideOut

05.2019

Bij het expressionisme begint de werkelijkheid naar de achtergrond te schuiven. Het gaat om kleur en lyrische abstractie. Wim Pijpes

25.08.2017

Beauty is not in the form of things but in the energy flowing inside. La bellezza non sta nella forma che possiede una cosa, ma nell'energia che vi scorre dentro. Le Case Sparse

 

01.08.2018

Ontdek je talent, dat is pas efficënt.

 

29.05.2017

Sharing the past, debating the present, creating the future. ATRIA (nl)

 

14.12.2016

Every day is a present that need to be unwrapped. E.Bos

 

10 augustus 2016

Un paesaggio e uno stato d'animo. A landscape is a state of mind. Henri Frederic Amiel

 

4 augustus 2016

het gaat om het moment, het besef dat hier een broze schoonheid ontstaat die eenmalig, kwetsbaar en onherhaalbaar is.....       David van Reybrouck

 

27 july 2016

zien.......... begint met respect voor de ander - voor wat hij maakt - en met de behoefte mee te leven - zijn werk vragend te benaderen - zien is een levenshouding - de rest is plaatjes kijken. Willem Sandberg

8 july 2016

Art is there to free us from the tyranny of our culture. Lionel Trilling

 

 

13 june 2016

If we are looking for an answer to the question of what holds Europe together, I would say without hesitating: its symbolic culture, the arts, literature, including Europe's religious and secular literature, all of which existed hundreds and thousands of years before our continent's economic and political alliance.  György Konrad  from Why Europe? 2016

 

5 june 2016

Die Kunst.....
...ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens. Johan Paul Friedrich

 

11 march 2016

Nothing is better or more interesting for me than paintings. Paintings are Zeitversetzung... G.Baselitz

 

4 march 2016

Raadpleeg altijd je geweten. Always consult your conscience. Ahmed Aboutaleb

 

12 february 2016

Non esiste prospettiva senza due punti di vista. There is no prospect without two points of view. Fedez

 

4 february 2016

Elke plaats kent zijn 'Genius Loci', de geest van de plaats die de aard ervan bepaalt.          Every place has his 'Genius Loci', the spirit of the place that determines its nature.                  Nexus 70

 

 

27 januari 2016

Elke tijd heeft zijn ogen. Every period has his eyes (perceptions). Sjarel Ex

 

30 december 2015

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the Truth. Marcus Aurelius

 

13 december 2015

In our place we found what we are.

 

22 november 2015

Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Anton Henning

 

20 november 2015

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.              Jimmy Hendrix

 

8 september 2015

Iedereen kan worden getroffen door een vlaag van waanzin...... Joost Zwagerman

 

29 august 2015

Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri (...) Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque voglia.                                                 Culture is not about having a glossy magazin of hipes and news, but it's the ability that our mind has to understand life, the place that we live in, our relationships with other men. Cultivated are those who are self-aware and conscious of life, who feel the relationship with all other beings (...) So be cultivated, the philosopher can be anyone who wants to. (thanx to Giovanni M.P.) Antonio Gramsci

 

8 august 2015

Volgens mij bestaat de hemel wel, hier op aarde. I believe heaven exists, here on earth.   Anneke

 

5 august 2015

Bisogna lottare per un mondo migliore. You have to fight for a beter world.                               Letizia Battaglia

 

 

14 june 2015

Vergeving is een kado dat je aan jezelf geeft. Forgiveness is a gift you give to yourself.      Marc Marie Huijbregts

 

 

5 june 2015

Besluiteloosheid is de laagste vorm van vrijheid. Indecision is the lowest form of freedom.Descartes

Kunst is het zout op de patatten van het dagelijkse leven. Art is the salt on fish and chips of daily life. Sven Gatz (Flemish Minister of Culture)

Afscheid is het begin van herinneren.Goodbye is the beginning of remembering.

 

30 may 2015

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust

 

 

27 may 2015

Anxiety is the dizziness of freedom.
You can't suffer if you don't have a soul.
But is it better to have a soul and suffer or not have a soul?
Julian Schnabel

 

 

17 may 2015

Our ability to use our brains to get "outside" our relatively limited personal perspectives and circumstances, and to see something other than the "objective" world, is a powerful gift.    Many people fail to realize that they even have this gift, and most who do rarely use it.    Nancy C. Andreasen 

 

16 may 2015

You can't avoid TIME. Inherent Vice

 

27 february 2015

Art is the most general condition of the past in the present. To become past is, in one version, to become art. Susan Sontag

 

29 september 2014

Whatever you can do, or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin now!    Johann Wolfgang Goethe

 

5 september 2014

 

 


People often think that artists are arrogant. Or have nothing to say. I say it's not that there is nothing to say, it is because there is too much to say.
Mensen denken vaak dat kunstenaars arrogant zijn. of niks te zeggen hebben. Ik zeg: het is niet dater niks te zeggen os, het is omdat er te véél te zeggen is.
Marlene Dumas

 

 

 

 

31 august 2014


Art is a moment of hesitation, of alienation. It creates an interval between seeing and understanding, and strikes the ground beneath our feet away.
Kunst is een moment van hapering. Het schept een interval tussen zien en

begrijpen en slaat de grond onder onze voeten vandaan.
Joke Hermsen

 

 

august 2014

Art is more than aesthetics or make-up. It want to touch, moove and send people, into other places, other times and worlds. -- Kunst is meer dan esthetica, meer dan make-up. Je wilt als kunstenaar mensen vervoeren, naar een andere plaats, een andere tijd andere wereld brengen. -- Jan Fabre

 

 

20 august 2014
Das Wort 'Zeitgeist' sagt doch nur, wie wenig die Kunst der Zeit voraus ist.
Cornelia Schleime

20 august 2014
When south meets west and east completes north, when the inside becomes the outside and the middle becomes nothing and everything, the future can be seen in that strange in between.
Andre Springer
20 august 2014
Don't say I if it means so little!

Claudia Rankine

14 august 2014
It's all about the grey area, underneath the surface with yellow shoes
.
BS

8 july 2014
If you can talk about it, why paint it?

Francis Bacon
12 june 2014
The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds.
Dalai Lama
10 april 2014
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Albert Einstein
6 march 2014
Je moet niet alles geloven wat je denkt.
You shouldn't believe all you thoughts.
Loesje
1 march 2014
In het donker zijn alle wolven grijs.
ln the dark all the wolves are grey.
21 january 2014
Art washes away from the soul the dust of every day life.
Picasso / Shirin Neshat (Davos)
2014
Goede schilderijen vallen de werkelijkheid aan vanuit een onbekende invalshoek. Ze werken oprecht en op een bepaalde manier rauw en weerzinwekkend, verontrustend en schurend en kloppen niet.
Good paintings attack the reality from an unfamiliar angle. They work sincerely and in a certain way raw and horrific, disturbing and abrasive and are not correct.
Auerbach (Rijksmuseum)
2014
I hope to do it better in time. I myself am very far from satisfied with this but, well, getting better must come through doing it and through trying.
van Gogh

11 december 2013
Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.
Marcel Proust

5 december 2013
It always seems impossible until it's done.

Nelson Mandela
18 november 2013
With the wrong train you can reach the right station.
17 november 2013
T
ake time to contemplate and deliberate.
8 november 2013
In our place
we find what we are.

12 october 2013
Wherever you stand be the soul of that place
.
Rumi

6 september 2013
Not all those who wander are lost
.

J.R.R. Tolkin (1892-1973)

12 july 2013
De Hemel ligt om ons heen,
in scherven op aarde
.
Heaven surrounds us, in shards on earth.
Kees Fens (1929-2008)

9 july 2013
The search for truth is difficult. It demands that we do not exclude ourselves from criticism and that we recognize honestly that we, too, directly or indirectly, are supporting the structures of oppression
.
Dominiquede Menil, 1988

30 june 2013
Art is an adventure into an unknown world, which can be explored only by those willing to take risks.
Mark Rothko and Adolph Gotllieb manifesto, 1943 in the New York Times.

2 april 2013
Ci sono cose che volano;
uccelli, ore, calabroni
ma di loro non m'importa.
Poi ci sono cose che restano;
il dolore, il profilo dei monti e l'eterno.

There are things that fly;
birds, hours, hornets
but I do not care about those.
Then there are things that remain;
the pain, the profile of the mountains and the eternal.

'Le Cose che Restano' a beautiful film by Gianluca Maria Tavarelli 2010

2 march 2012 / 26 april 2013
Nobody has time for an entire generation any more.
Peter Sloterdijk

We live in a fast-paced environment; the modern human is impatient. This fact also changed his expectations towards culture. Peter Sloterdijk lets us know why we pack culture into projects that are the essence of landscape, regional and city planning.

18 november 2012
Does a painting build up in layers, resisting the horizons of teleology and entropy, not reflect the present day concept of history?
Christian Achenbach   www.ladenfuernichts.de/kuenstler/christian-achenbach

11 september 2012
Als we niet willen nadenken over het onbegrijpelijke, zullen we nooit begrijpen.
Freek de Jonge

7 juli 2012
Een tijdloze ruimte tijdens een ruimteloze tijdstip: een schilderij.
BS

2012
De vraag naar ons WAAR is zinvoller dan die naar ons WAT. Het gaat om SFEREN, plaatsen die mensen creëren om te kunnen zijn wie ze zijn. Sferen zijn ruimtescheppingen die als immuunsysteem werken.
Peter Sloterdijk (Sferen)

2012
In our place we find what we are.
Nel nostro luogo troviamo quel che siamo.

2012
Blijf je horizon verkennen!
Continua ad esplorare il tuo orrizonte!
Continue to explore your horizon!

2012
The horizon is your future. Perspective is everything.
BS & KS
2011
Blijf zoeken, ook als je niet weet waar je naar zoekt
Pina Bausch

2011
Men kent de prijs van alles, maar de waarde van niets
Oscar Wilde

21 juli 2010
Het leven kan vergeleken worden met een borduurwerk, waarvan een ieder in de eerste helft van zijn leven de voorzijde te zien krijgt, en in de tweede helft de achterzijde.
Dat laatste is minder mooi, maar wel leerzamer, omdat je het in staat stelt te zien
hoe de draden met elkaar verweven zijn.

De Schopenhauer-kuur van Irvin Yalom

21 juni 2010
Als vergankelijkheid tastbaar wordt
en de tijd lijkt stil te staan
voel ik dat ik leef
dank je wel dat je er bent!

10 februari 2010
in een ombocht onder een afdakking
daar verkeer ik graag

8 februari 2010
schoonheid en melancholie grenzen aan elkaar dit is het bewustzijn van vergankelijkheid
Leon van der Heijden

9 december 2009
geluk zonder inmenging van woorden
Jet van Overeem

9 december 2009
herinneringen kun je niet overdoen
Jet van Overeem

6 november 2009
home wasn't built in a day
Friedrich Kunath

10 april 2009
ideas you believe are absurd ultimately lead to success

10 maart 2009
se pensi sempre ad un muro, un muro troverai
als je denkt in muren, zul je altijd muren tegenkomen
Jovanotti (temporale / safari)

9 december 2008
ci sono solo due persone perfette nel mondo: una gia' morta e una non e' mai nata
Don Albert (Montevettolini)

8 december 2008
in de transparantie lijkt de tijd stil te staan

6 december 2008
nella vita solo una cosa e' sicura: la morte
Don Albert (Montevettolini)

7 november 2008
the best make-up is happiness ...... and that's you!

14 oktober 2008
miracles happen between yesterday and tomorrow

13 oktober 2008
alles in het leven is energie, met elk een eigen kleur!

10 oktober 2008
schilderen is het leven, leven is schilderen!

26 juni 2008
be the change you want to see in the world
m. gandhi

23 juni 2008
la cultura e' come la pace, fa del bene a tutti
mario schifano

23 juni 2008
das Leben ist kurz, also muss es intensiv sein
janáceks musik

22 juni 2008
le ore che dipingo sono un altrove straordinario

titiana maselli

13 juni 2008
you give me vertigo!

april 2008
Succes is van de ene mislukking naar de andere gaan zonder dat je je enthousiasme verliest.

winston churchill

maart 2008
io mi son un che, quando amor mi spira, noto, ed a quel modo che ditta dentro, vo significando
dante (divina commedia)

ferbuari 2008
nella vita le cose passano sempre, come in un fiume

nicolló ammaniti

ferbuari 2008
laten we maar zien als de dag eenmaal daar is
elif shafak

juli 2007
if I create from the heart, nearly everything works; if from the head almost nothing
marc chagall

juni 2007
alles draait om aandacht

april 2007
op reis in het platte vlak

april 2007
reality is not so simple
maria norma

maart 2007
truth is the note of time, and not a note of authority
francis bacon

februari 2007
geen kennis mogelijk zonder twijfel

februari 2007
ben even terug in de toekomst

februari 2007
cynisme, kan niemand zich veroorloven

januari 2007
the present and the past are not here

januari 2007
dimenticare a memoria / vergeten vanuit de herinnering

januari 2007
thuis en vroeger zijn voer voor melancholie

januari 2007
actie is de vijand van de gedachte

oktober 2006
een schizofreen is altijd alleen

oktober 2006
stroop om me mond

oktober 2006
mi godo il silenzio che mi circonda / ik geniet mijn omringende stilte

5 mei 2005
alleen vrijheid kent kleur

winnend gedicht over vrijheid, voorgedragen op de dam tijdens dodenherdenking

24 april 2005
de herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil
Cees Nootenboom (Allerzielen)

april 2005
een foto bewaard iets

april 2005
het herinneren om te kunnen herinneren

april 2005
de kunstenaar als de VRIJ-gestelde

april 2005
ONT-MOETEN, waar je niks meer MOET kan je pas je ik ontmoeten

Anne van Otterloo

april 2005
durf hardop te dromen!

februari 2005
het geheugen als zetel der herinnering
Arnon Grunberg

16 februari 2005
se sei felice, devi essere generoso
als je gelukkig bent, moet je GUL zijn
if you are happy you should be generous
La meglio Gioventu'


16 februari 2005
tutto quello che esiste e' bello. / alles wat bestaat, is mooi
La meglio Gioventu'

februari 2005
de geest volgt het lichaam

januari 2005
if you got a problem, try to solve the problem
if you can't solve the problem, drop the problem!

 

 

 

          © baukje spaltro

 

 

 

 

 

 

...