SIC TRANSIT GLORIA MUNDI .. < ..
 

 

Macintosh HD:private:var:folders:T7:T703VF9rEtaOk2j+BD2-QU+++TM:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.V36Ocr:thomas moore klein.jpg    Macintosh HD:private:var:folders:T7:T703VF9rEtaOk2j+BD2-QU+++TM:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.2jQNpO:francesco bianchi klein.jpg    Macintosh HD:private:var:folders:T7:T703VF9rEtaOk2j+BD2-QU+++TM:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.JQEkWJ:gemma galgani klein.jpg    Macintosh HD:private:var:folders:T7:T703VF9rEtaOk2j+BD2-QU+++TM:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.2tjlEf:clara di montefalco klein.jpg    

 

 

 

 

 

Thomas Morus, Francesco X. Bianchi, Gemma Galgani, Clara di Montefalco. 

 

STGM ( 4 )   |   1994 / 2010   |   10 panelen van ieder 40 x 122 cm groot

Eitemperea en olieverf (zelfgemaakt), bladgoud, bespannen paneel, 1/2 kalk ondergrond.

 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI is een serie van tien losse portretten van 'boze heiligen'.

Deze serie is gemaakt n.a.v. de sloop van de kleine Eusebius kerk (Arnhem). De kerk
is gesloopt en de heiligen dakloos. Als Heiligen bestaan en we zouden ze kunnen zien:

hoe zien ze er uit en hoe kijken ze? Boos, teleurgesteld, verdrietig, angstig?
De heiligen krijgen menselijke gelaatstrekken.

 

 

STGM vondelkerk

 

 

Tien 'boze' heiligen van links naar rechts zijn (Vondelkerk, Amsterdam) :

Eusebius, Pius V, Margerita di Cortona, Francesca X. Cabrini, Teresa di Gesú,

Thomas Morus, Francesco X. Bianchi, Clara di Montefalco, Pietro Canisius

en Gemma Galgani.

 

 

francescoxbianchiwebmini   GemmaGalgani   thomas moore webmini

 

 

Francesco X. Bianchi    -    Gemma Galgani    -    Thomas Morus

 

STGM 2011   |   2011   |   24 x 18 cm  -  24 x 24 cm  24 x 18 cm  

 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 2011                                   

 

Hoe zouden de boze heiligen van STGM er nu uitzien? En kijken?

I.h.k.v. de verlenging v.d. expositie Beschermheiligen in Naarden heb ik nieuwe portretten gemaakt: Thomas Morus, Francesco Xaverius Bianchi, Gemma Galgani.

 

Ze zijn zolang dakloos dat ze zogenaamd niet meer zichtbaar heilig zijn, en geen aureool meer hebben. Ze kijken eerder verontwaardigd, zijn lam geslagen van de actualiteit en dat ze nog steeds dakloos zijn. Maar middels de kleuren stralen ze als nooit te voren.

De afgebeelde heligen zijn:

 

De Heilige Franciscus Xaverius Bianchi, de Apostel van Napels, was een Italiaans priester.(Arpino 1743 - Napels 1815)

 

Maria Gemma Umberta Pia Galgani is een Italiaanse rooms-katholieke heilige. (Camigliano di Capannori, Toscane 1878 - Lucca 1903 )

 

De heilige sir Thomas Moore was een Engels humanist, jurist en staatsman. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia(1516), waarin hij het politieke systeem van een ideale niet bestaande eilandstaat beschrijft. De beschrijving van Utopia vertoont overeenkomsten met een socialistische heilstaat. More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland. (Dublin 1478 - Tower Hill 1535)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© baukje spaltro